Strikkenwinkel.be by E.L Cravatte
 • Sinds 2004 dé Specialist
 • Binnen 30 dagen retourneren
 • Óók zakelijk bestellen
 • Veilig online betalen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Strikkenwinkel.be (E.L. Cravatte B.V.) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E.L Cravatte BV
De Scheysloot 4 - 6
2201 GN Noordwijk
Nederland
info@elcravatte.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

E.L. Cravatte B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stropdassenwinkel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

E.L. Cravatte B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • E.L. Cravatte B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • E.L. Cravatte B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • E.L. Cravatte B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

E.L. Cravatte B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E.L. Cravatte B.V.) tussen zit. E.L. Cravatte B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google, Outlook, Silverstripe, Firefox, Microsoft Office, Photoshop, Snelstart, Worldline, PayPal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E.L. Cravatte B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Reden

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

Om u bij het terugbellen of het versturen van een bericht per e-mail of per post, netjes te kunnen aanspreken

Onbepaalde tijd

Adresgegevens

Om u indien noodzakelijk berichten per post te kunnen sturen

Onbepaalde tijd

Telefoonnummer

Om u in speciale gevallen te kunnen bellen

Onbepaalde tijd

E-mailadres

Om uw antwoord te kunnen geven of voor, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, het versturen van een nieuwsbrief

Onbepaalde tijd

IP-adres

Voor vaststellen van uw locatie als u de website bezoekt

Onbepaalde tijd

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor analyse tbv websiteoptimalisatie

24 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

E.L. Cravatte B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Statistisch onderzoek

E.L. Cravatte B.V. streeft ernaar om u websites en/of applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat E.L. Cravatte B.V. regelmatig statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar websites en/of applicaties kan aanbrengen.

E.L. Cravatte B.V. kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van uw informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van E.L. Cravatte B.V. hebben voor dit doel toegang tot uw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot u te herleiden zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E.L. Cravatte B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stropdassenwinkel.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E.L. Cravatte B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stropdassenwinkel.be. E.L. Cravatte B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres. Dit is te testen op internet.nl.
Goeminne
Snelle levering
Kwaliteitsvol product
Interessante prijs
Vansteenkiste
Snelle en correcte levering.
Stuer Paul
Perfect strikje voor een kind 3 jaar
Marc Buyens
Prima, zéér tevreden.
Dillen René
Super service, snel en netjes aangekregen, de bretellen voldoen volledig naar behoefte daar ik de nodige aanwijzingen heb gelezen op de website, top
Rogiers Frank

Betaal veilig online

×